ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Κύβος

Καλώς Ήρθατε στον Κύβο.

Το φροντιστήριο Κύβος είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας φροντιστηριακής εμπειρίας μας, καθώς και της φιλοδοξίας μας για την ουσιαστικότερη προσφορά στο μαθητή.
Ικανοποιεί στο μέγιστο την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη φροντιστηριακή παιδεία και έχει καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης για την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου έργου του. Το έργο αυτο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης: διδάσκοντες, περιεχόμενο σπουδών καιυλικοτεχνική υποδομή. 

Περισσότερα