Μελέτη

Μελέτη

Καθώς η σωστή και τακτική μελέτη αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία και την πρόοδο των μαθητών, στον «ΚΥΒΟ» μεριμνούμε για την καλύτερη οργάνωση και τον αποδοτικότερο τρόπο διαβάσματός τους. Οι μαθητές μας μαθαίνουν:

πώς να διαχειρίζονται τη διδαχθείσα ύλη,

πώς πρέπει να διαβάζουν

να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους

να μην αφήνουν εκκρεμότητες

να θέτουν προτεραιότητες

να αξιολογούν την καθημερινή τους προσπάθεια.

Ακόμα, όταν οι καθηγητές το κρίνουν απαραίτητο, η μελέτη πραγματοποιείται στον χώρο του φροντιστηρίου, με προσωπική επιτήρηση και καθοδήγησή τους.