Β' Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου
  • Διαγωνίσματα: δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σάββατ  7 Οκτωβρίου 2023 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 7  Οκτωβρίου 2023 Μαθηματικά
Σάββατο 14   Οκτωβρίου 2023    Αρχαία
Σάββατο 14  Οκτωβρίου  2023 Φυσική
Σάββατο  13  Aπριλίου 2024  Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  13   Aπριλίου 2024  Μαθηματικά
Σάββατο 20    Aπριλίου 2024 Αρχαία
Σάββατο   20  Aπριλίου 2024  Φυσική
* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική