Ο Κύβος

Καλώς Ήρθατε στον Κύβο

Το φροντιστήριο Κύβος είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας φροντιστηριακής εμπειρίας μας, καθώς και της φιλοδοξίας μας για την ουσιαστικότερη προσφορά στο μαθητή.
Ικανοποιεί στο μέγιστο την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη φροντιστηριακή παιδεία και έχει καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης για την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου έργου του. Το έργο αυτο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης: διδάσκοντες, περιεχόμενο σπουδών καιυλικοτεχνική υποδομή. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επιλογή των καθηγητών μας που διαθέτουν άρτια παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση ενώ κατέχουν καλα τη διδακτική τέχνη, που προϋποθέτει αγάπη για το μαθητή, γνώση των ιδιαιτεροτήτων που έχει και σεβασμό της προσωπικότητας του.Ειναι ακούραστοι, αφοσιωμένοι στο διδακτικό τους έργο, καθοδηγούν το μαθητή και του μεταδίδουν με αποτελεσματικότητα τη γνώση και την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται για να πετύχει.

Τα τμηματά μας συγκροτούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια , ενω διαρκώς παρακολουθείται η επίδοση και η παρουσία του μαθητή στο φροντιστήριο.
Η έγκαιρη ολοκλήρωση την ύλης δίνει τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεων και γίνονται επιπλέον δωρεάν ώρες μαθημάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Οι μαθητές πέρα από την προφορική εξέταση συμμετέχουν υποχρεωτικά σε γραπτά τεστ και σε διαγωνίσματα που δίνουν τη δυνατότητα εμπέδωσης της ύλης. 
Στους σύγχρονους και άνετους χώρους εχουν ενσωματωθεί νέες τεχνολογίες, δίνοντας έτσι στον έμπειρο καθηγητή περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματός του.

Φίλε μαθητή στο φροντιστήριό μας σε περιμένει πολύ δουλειά που θα την κάνουμε μαζί. Μια δουλειά που θα σε κάνουμε να αγαπήσεις και να εργαστείς σε αυτή με συνέπεια, κατανόηση και μεθοδικότητα.Μια δουλειά που θα σου δώσει ολα τα εφόδια να προοδεύσεις και να πετύχεις τους στόχους σου.

Με εκτίμηση
Η διεύθυνση του Φροντιστηρίου
Γιάννης Χατζηλιάδης - Νατάσα Χατζηλιάδου