Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Προσφέρουμε συμβουλευτική μαθητών και γονέων, όπου παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και αποσαφηνίζουμε έννοιες όπως «Επιστημονικά Πεδία», «Βαθμός πρόσβασης», «Συντελεστής Βαρύτητας», «Υπολογισμός Μορίων», « Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής».

Φροντίζουμε για την καλύτερη καθοδήγηση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μας, παρουσιάζοντάς τους το σύνολο των σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο, το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Και βέβαια βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων, για την αποφυγή τυχόν λαθών και παραλήψεων.