Γ' Λυκείου

  • Διαγωνίσματα: τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Θετικων Σπουδών

Σάββατο 3 Οκτωμβρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Οκτωμβρίου 2020    Φυσική

Σάββατο 17 Οκτωμβρίου 2020    Μαθηματικα

Σάββατο 24 Οκτωμβρίου 2020    Χημεία

Σάββατο 31  Οκτωμβρίου 2020    Βιολογια 

Σάββατο 3 Απριλιου 2021    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Απριλιου 2021     Φυσική

Σάββατο 17 Απριλιου 2021   Μαθηματικα

Σάββατο 24 Απριλιου 2021    Χημεία

Σάββατο 8  Μαίου 2021   Βιολογια

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο 3 Οκτωμβρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Οκτωμβρίου 2020    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 17 Οκτωμβρίου 2020    Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 24 Οκτωμβρίου 2020     Ιστορια

Σάββατο 31  Οκτωμβρίου 2020   Κοινωνιολογια

Σάββατο 3 Απριλιου 2021    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Απριλιου 2021    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 17 Απριλιου 2021   Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 24 Απριλιου 2021   Ιστορια

Σάββατο 8  Μαίου 2021   Κοινωνιολογια

 

Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Σάββατο 3 Οκτωμβρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Οκτωμβρίου 2020   ΑΟΘ

Σάββατο 17 Οκτωμβρίου 2020    Μαθηματικα

Σάββατο 24 Οκτωμβρίου 2020   ΑΕΠ

Σάββατο 3 Απριλιου 2021    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 10 Απριλιου 2021     ΑΟΘ

Σάββατο 17 Απριλιου 2021   Μαθηματικα

Σάββατο 24 Απριλιου 2021    ΑΕΠ

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική