Γ' Λυκείου

  • Διαγωνίσματα: τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Θετικων Σπουδών

Σάββατο  6 Οκτωμβρίου 2018 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  20  Οκτωμβρίου 2018 Φυσική
Σάββατο  3 Νοεμβρίου 2018 Μαθηματικά
Σάββατο  17 Νοεμβρίου 2018 Χημεία
Σάββατο  24  Νοεμβρίου 2018 Μαθηματικά
Σάββατο  12 Ιανουαρίου 2019 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  26 Ιανουαρίου 2019 Φυσική
Σάββατο  9 Φεβρουαρίου 2019 Μαθηματικά
Σάββατο  25 Φεβρουαρίου 2019 Χημεία
Σάββατο  2 Μαρτίου 2019 Βιολογία

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο  6 Οκτωμβρίου 2018 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  20 Οκτωμβρίου 2018 Αρχαία Αγνωστο
Σάββατο  3 Νοεμβρίου 2018 Αρχαία
Σάββατο  17  Νοεμβρίου 2018 Ιστορία
Σάββατο  24 Νοεμβρίου 2018 Βιολογία
Σάββατο  12 Ιανουαρίου 2019 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  26 Ιανουαρίου 2019 Αρχαία
Σάββατο  9 Φεβρουαρίου 2019 Αρχαία Αγνωστο
Σάββατο  23 Φεβρουαρίου 2019 Ιστορία
Σάββατο  2  Μαρτίου 2019 Βιολογία

Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Σάββατο  6 Οκτωμβρίου 2018 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  20 Οκτωμβρίου 2018 Μαθηματικά
Σάββατο  3 Νοεμβρίου 2018 ΑΟΘ
Σάββατο  17 Νοεμβρίου 2018 ΑΕΠΠ
Σάββατο  24 Νοεμβρίου 2018 Ιστορία Γενικής Παιδείας
Σάββατο  12 Ιανουαρίου 2019 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  26 Ιανουαρίου 2019 Μαθηματικά
Σάββατο  9 Φεβρουαρίου 2019 ΑΟΘ
Σάββατο  23 Φεβρουαρίου 2019 ΑΕΠ
Σάββατο  2 Μαρτίου 2019 Ιστορία Γενικής Παιδείας

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική