Γ' Λυκείου

  • Διαγωνίσματα: τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Θετικων Σπουδών

Σάββατο 1 Οκτωμβρίου 2022    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  8  Οκτωμβρίου 2022    Φυσική

Σάββατο 15 Οκτωμβρίου 2022    Μαθηματικα

Σάββατο 22 Οκτωμβρίου 2022    Χημεία

Σάββατο 29  Οκτωμβρίου 2022    Βιολογια 

Σάββατο 1 Απριλιου 2023    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  8  Απριλιου 2023     Φυσική

Σάββατο 15 Απριλιου 2023   Μαθηματικα

Σάββατο 22 Απριλιου 2023    Χημεία

Σάββατο 6  Μαίου 2023   Βιολογια

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο 1 Οκτωμβρίου 2022   Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 8  Οκτωμβρίου 2022    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 15  Οκτωμβρίου 2022    Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 22 Οκτωμβρίου 2022      Ιστορια

Σάββατο 29  Οκτωμβρίου 2022   Λατινικα

Σάββατο 1 Απριλιου 2023    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 8  Απριλιου 2023    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 15 Απριλιου 2023   Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 22 Απριλιου 2023   Ιστορια

Σάββατο 6  Μαίου 2023   Λατινικά

 

Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Σάββατο 1 Οκτωμβρίου 2022    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 8  Οκτωμβρίου 2022   ΑΟΘ

Σάββατο 15 Οκτωμβρίου 2022    Μαθηματικα

Σάββατο 22 Οκτωμβρίου 2022   ΑΕΠ

Σάββατο 1 Απριλιου 2023    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  8  Απριλιου 2023     ΑΟΘ

Σάββατο 15 Απριλιου 2023   Μαθηματικα

Σάββατο 22 Απριλιου 2023    ΑΕΠ

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική