Β' Λυκείου

Τα προγράμματα της Β’ Λυκείου έχουν αποκλειστικό στόχο την εισαγωγή των μαθητών μας  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ετσι έχουν μελετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση μόνο στην ύλη της Β’ Λυκείου που είναι απαραίτητη για τη συνέχεια στην προετοιμασία του μαθητή.Μετά τα Χριστούγεννα ξεκινάει η διδασκαλία της ύλης της Γ' Λυκείου στα μαθήματα της κατεύθυνσης.

 

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού: 4 ώρες
Αρχαία  Γ Λυκείου 2 ώρες
Ιστορία Γ Λυκείου 2 ώρες
Νεοελληνική  Γλώσσα 2 ώρες
Λατινικα Γ Λυκείου 2 ώρες
Φυσική / Χημεία  3 ώρες
Αλγεβρα/Γεωμετρια 2 ώρες
Σύνολο 17 ώρες

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά Προσανατολισμού  4 ώρες
Φυσική  Προσανατολισμού   3 ώρες
Άλγεβρα  2 ώρες
Φυσική / Χημεία   3 ώρες
Γεωμετρια 1 ώρα
Νεοελληνική  Γλώσσα 2 ώρες
Σύνολο  15 ώρες