Ο Χώρος

Στο φροντιστήριο Κύβος υπάχρουν μοντέρνοι, άνετοι, φωτεινοί και ευχάριστοι χώροι οι οποιοι συντελούν σε ενα αποδοτικότερο μάθημα.