Αξιολόγηση μαθητή / Διαγωνίσματα

Αξιολόγηση μαθητή, διαγωνίσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά οι μαθητές εξετάζονται γραπτά, στον «ΚΥΒΟ» δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα διαγωνίσματα. Έτσι, οργανώνουμε κάθε χρόνο δύο κύκλους αξιολόγησης, για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Τα διαγωνίσματα γράφονται στις αίθουσες του φροντιστηρίου και επιτηρούνται αυστηρά. Μάλιστα, για τις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται και διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικής κλίμακας. Ακόμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι μαθητές εξετάζονται σε πολλά μονόωρα τεστ, ενώ υπάρχει και προφορική εξέταση για μαθητές με απαλλαγή από τα γραπτά.

Θεωρούμε ότι η γραπτή αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας τους, καθώς λειτουργεί ως αφορμή για επανάληψη, ενώ τα παιδιά:

  • συνειδητοποιούν τυχόν κενά ή αδυναμίες,
  • μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα θέματα στον διαθέσιμο χρόνο
  • κατανοούν τη σημασία της σωστής έκφρασης και διατύπωσης
  • μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη σωστή μεθοδολογία ανάλογα με τις λέξεις-«κλειδιά».
  • εξοικειώνονται  στη γραπτή εξέταση και έτσι αποβάλλουν το άγχος των εξετάσεων.

Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων για κάθε τάξη :

Α' Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου