Γ' Λυκείου

Θετικές Σπουδές

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Εκθεση      3 ώρες

Φυσική Προσανατολισμού                  6 ώρες

Χημεία Προσανατολισμού                  3 ώρες

Μαθηματικά Προσανατολισμού         5 ώρες

Βιολογία Προσανατολισμού               2 ώρες

Σύνολο                                              19 ώρες

 

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Εκθεση     3 ώρες

Αρχαία Προσανατολισμού                 5 ώρες

Ιστορία Προσανατολισμού                3 ώρες

Κοινωνιολογια                                  3 ώρες

Σύνολο                                            14 ώρες

 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Λογοτεχνία - Εκθεση    3 ώρες

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε  Π.Π         3 ώρες

Μαθηματικά Προσανατολισμού        5 ώρες

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας            3 ώρες

Σύνολο                                             14  ώρες