Γ' Λυκείου

Θετικές Σπουδές

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 6 ώρες
Χημεία Προσανατολισμού 3 ώρες
Επιλεγόμενα μαθήματα  
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5 ώρες
Βιολογία Προσανατολισμού 2 ώρες
Ιστορια Γενικής Παιδείας 2 ώρες
Σύνολο 16 ώρες

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Προσανατολισμού 5 ώρες
Ιστορία Προσανατολισμού 3 ώρες
Επιλεγόμενα μαθήματα  
Λατινικά 2 ώρες
Βιολογία Γενικης Παιδείας 2 ώρες
ΜΑθηματικά Γενικής Παιδείας  2 ώρες
Σύνολο 14 ώρες

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Λογοτεχνία  2 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε  Π.Π 2 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5 ώρες
Επιλεγόμενα μαθήματα  
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες
Βιολογία Γενικης Παιδείας 2 ώρες
Ιστορια Γενικής Παιδείας 2 ώρες
Σύνολο 13 ώρες