Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στη Γραμματεία του φροντιστηρίου: 2109704591
Ωρες γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00 - 21:00. 

Επικοινωνία