Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στη Γραμματεία του φροντιστηρίου: 2109704591
Ωρες γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00 - 21:00. 
e-maii: kybosedu@gmail.com

Επικοινωνία