Α' Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου
  • Διαγωνίσματα: δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 Μαθηματικά
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 Αρχαία
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 Φυσική
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 2 Μαρτιου 2019 Μαθηματικά
Σάββατο 9 Μαρτιου 2019 Αρχαία
Σάββατο  16  Μαρτιου 2019 Φυσική

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική