Α' Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου
  • Διαγωνίσματα: δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σάββατ 7 Οκτωβρίου 2023 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  14  Οκτωβρίου 2023 Μαθηματικά
Σάββατο 21  Οκτωβρίου 2023    Αρχαία
Σάββατο 21  Οκτωβρίου  2023 Φυσική
Σάββατο 13  Aπριλίου 2024  Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  13  Aπριλίου 2024  Μαθηματικά
Σάββατο 20  Aπριλίου 2024  Αρχαία
Σάββατο 20  Aπριλίου 2024  Φυσική

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική