Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

 Σκοπός και απώτερος στόχος κάθε μαθητή, ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, είναι η εισαγωγή του σ’ ένα Ανώτατο ή Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου με γνώμονα την απόκτηση σταθερών βάσεων του γνωστικού αντικειμένου ( σχολικής ύλης ), ούτως ώστε η μετάβαση στις τάξεις της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιείται ομαλά.
 Στο πλαίσιο αυτό, το Φροντιστήριο «ΚΥΒΟΣ», έχει φροντίσει να υπάρχουν πλήρη και ειδικά επεξεργασμένα προγράμματα για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα των τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α΄ και Β’ Λυκείου, τάξεις που αποτελούν τον προπομπό της Γ’ Λυκείου και την τελική προσπάθεια του μαθητή για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 Επιπρόσθετα, το Φροντιστήριό μας μέσα από την πολυετή εμπειρία του στο χώρο της Εκπαίδευσης αλλά και το καταρτισμένο και ειδικευμένο επιτελείο των καθηγητών του, έχει εκπονήσει ειδικά προγράμματα που κινούνται αποκλειστικά προς την επίτευξη του παραπάνω στόχου, της σίγουρης επιτυχίας του κάθε μαθητή μας στη σχολή της επιλογής του.
 Η πολυετής εμπειρία αλλά και η άρτια επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών μας, οι οποίοι επιλέγονται με αυστηρά και αμιγώς αντικειμενικά κριτήρια καθώς επίσης και η συνεχής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και εξεταστικού συστήματός μας, αποτελούν τα θεμέλια της βέβαιης επιτυχίας των μαθητών μας. Η άψογη οργάνωσή μας, μας επιτρέπει να θέτουμε ολοένα υψηλότερους στόχους για κάθε νέα σχολική χρονιά η οποία στέφεται πάντοτε με επιτυχία.
 Εν κατακλείδι, να είσαστε βέβαιοι ότι κάθε χρόνο η πλειονότητα των μαθητών μας αριστεύει και επιτυγχάνει την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα την επιτυχία του καθενός μαθητή μας και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και την ουσιαστική επιμόρφωσή του, η οποία θα αποτελεί το βασικό του εφόδιο για τις περαιτέρω σπουδές του.

Πρόγραμμα Α Λυκείου

Πρόγραμμα Β Λυκείου

Τα προγράμματα της Β’ Λυκείου έχουν αποκλειστικό στόχο την εισαγωγή των μαθητών μας  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ετσι έχουν μελετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν έμφαση μόνο στην ύλη της Β’ Λυκείου που είναι απαραίτητη για τη συνέχεια στην προετοιμασία του μαθητή.

Πρόγραμμα Γ Λυκείου

Ειδική Μελέτη Δημοτικού

Εξετάσεις Πρότυπων  Σχολείων