Θερινή Προετοιμασία

Θερινή Προετοιμασία

Στο Φροντιστήριο Κύβος λειτουργούν θερινά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς και κυρίως στις εξετάσεις στο τέλος της. Τα θερινά τμήματα έχουν πλέον κατοχυρωθεί στη συνείδηση μαθητών και γονέων ως μία απαραίτητη επιλογή, καθώς η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η παρακολούθηση τους αποτελεί βασικό συστατικό στη συνταγή της επιτυχίας.
Το κύριο στοιχείο που κάνει τα θερινά τμήματα τόσο σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, είναι ο περισσότερος χρόνος που υπάρχει στη διάθεσή τους για την αναλυτική κάλυψη της ύλης και την επανάληψή της, συνδυασμός που οδηγεί στην ουσιαστική κατανόησή της. Η ύλη ολοκληρώνεται σε πρώτη φάση ως τον Ιανουάριο και επαναλαμβάνεται μέχρι τις εξετάσεις, με αποτέλεσμα οι μαθητές των θερινών τμημάτων να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Οι εγγραφές ξεκινάνε 1η Μαΐου.Η προετοιμασία διαρκεί 5 εβδομάδες και ξεκινάει μετά το τέλος των ενδοσχολικών εξετάσεων.