Διδασκαλία

Διδασκαλία

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν, να αφομοιώσουν και να διαχειρίζονται το γνωστικό υλικό.

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό μας, με γνώσεις, συγγραφική εργασία, διδακτική πείρα και παιδαγωγική ευαισθησία, εργάζεται μεθοδικά και βρίσκεται πάντα κοντά στα παιδιά.

Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή τμήματα, τόσο σε αίθουσες με θρανία όσο και σε αίθουσα με συνεδριακό γραφείο και προβολικό σύστημα. Επιπλέον, παρέχεται στους μαθητές ενισχυτική διδασκαλία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Τέλος, με στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών και χρονοδιάγραμμα απομένει πάντα ο απαιτούμενος -για κάθε τάξη- χρόνος για επαναλήψεις πριν από τις εξετάσεις.