Μέτρα για τον COVID-19

Μέτρα για τον COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο  ενημερώνεται σχετικά και τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται  για την αντιμετώπιση του COVID-19.