Εγκύκλιος Υπουργείου σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

εγκύκλιος

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων –
υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό
επίπεδο.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ekgyklios_panelladikes.pdf