Βάσεις 2017 Εκτιμήσεις:

Βάσεις 2017 Εκτιμήσεις:

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 2017 των καθηγητών, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, η εικόνα για την πορεία των βάσεων σε καθένα από τα πέντε επιστημονικά πεδία διαμορφώνεται ως εξής:

■ Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές), αναμένεται να κρατηθούν οι βάσεις κυρίως των υψηλόβαθμων σχολών στα περσινά επίπεδα, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν μικρές αυξομειώσεις

■ Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες) αναμένεται σημαντική υποχώρηση των βάσεων.

■ Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) αναμένεται μικρή πτώση.

■ Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Εκπαίδευσης) αναμένονται αυξομειώσεις.

■ Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), η δυσκολία των Μαθηματικών Κατεύθυνσης αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική πτώση.