Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

εξετάσεις εισακτέοι σε τμήματα 2017 πανελλαδικές

Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  • οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας
  • οι εισηγήσεις των τμημάτων, ιδίως εκείνων στα οποία προβλέπονται εργαστηριακά μαθήματα και για τη  λειτουργία των οποίων τεκμηριώθηκαν σοβαρές δυσκολίες
  • η ανάγκη αποκατάστασης μιας ισορροπίας στην αναλογία των θέσεων που προσφέρονται στους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού
  • οι στατιστικές των μετεγγραφών φοιτητών/τριών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε 42850 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26640 στα ΤΕΙ. Δηλαδή συνολικά έχουμε 69490 εισακτέους.

Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχαμε 43855 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26130 στα ΤΕΙ. Δηλαδή είχαμε συνολικά 69985 εισακτέους.

Για να δείτε τον πίνακα του αριθμού των εισαχθέντων πατήστε εδώ.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr